Lepidlo v spreji "SPRING PRE FLORIST ADHESIVE 400ML"

Lepidlo v spreji "SPRING PRE FLORIST ADHESIVE 400ML"
7,67 EUR 6,34 EUR bez DPH
Cena po registrácii :7,19 EUR s DPH
Počet ks v kartóne: 12
skladom 281 ks
Osobne v predajni:tomorrowPrepravnou spoločnosťou:utorok 28. mája
Kód140071-060

Lepidlo v spreji „SPRING LijmSpray“.


Špeciálne lepidlo v spreji zaistí, že dekorácie, ako sú trblietky a vločky, budú držať. Ideálne na použitie na čerstvé, umelé, hodvábne a sušené kvety, zelené rastliny, kartón, papier, keramiku, sklo atď.

Neškodný voči ozónu!


H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom, pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte aerosóly.
P403 + P233Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
P501 Zlikvidujte obal v súlade s miestnymi predpismi.

Návod na použitie : po zahriatí na izbovú teplotu a dôkladnom pretrepaní pomocou vložených oceľových guličiek nastriekať slabú vrstvu (ležiacu) zo vzdialenosti cca 25 cm, iba na jednu stranu zlepovaných predmetov. Cca za 30 sekúnd začne lepidlo zasychať, potom ľahko pritlačiť a predmety oddeliť, pre spoj oddeliteľný. Pre pevný trvalý spoj nastriekať slabú vrstvu na obe lepené strany, nechať cca 30 sekúnd zaschnúť a dôkladne pritlačiť. Po ukončení práce otočte nádobku dnom nahor a prestrieknite ventil, tým dôjde k očisteniu ventilu a predĺženiu životnosti spreja. Odporúčame nanášať v slabších vrstvách.

1. POMOC: pri nadýchaní osobu preniesť na čerstvý vzduch a držať v teple. Pri zasiahnutí očí vyplachujte množstvom čistej vôd. Pri zasiahnutí kože umyte dôkladne vodou s mydlom, zasiahnutú sliznicu preplachujte čistou vodou. Pri požití dôkladne prepláchnuť ústa čistou vodou a čistú vodu podať na pitie. Nenechať zvracať, nefajčiť. Ak problémy pretrvajú, bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

 

PopisNa stiahnutie
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie
Certifikované obchodní podmínky dTest