SPRING FLOWER FIX 400ML (EH MAT)

SPRING FLOWER FIX 400ML (EH MAT)
8,45 EUR 6,99 EUR bez DPH
Cena po registrácii :7,92 EUR s DPH
Počet ks v kartóne: 12
skladom 218 ks
Osobne v predajni:nowPrepravnou spoločnosťou:tomorrow
Kód140081-088

Matný bezfarebný lak v spreji „SPRING Florist Flower Fix“.


Tento sprej zabraňuje opadávaniu lístkov u sušených rastlín, vianočných dekorácií, vencov atď. Vytvára na rastline ochranný povlak Matný sprej má mnohostranné použitie. Zmatňuje sklo, výklady, architektonické plány a trblietavé lakované povrchy. Vysoko lesklé povrchy sa tak stávajú matnými bez odrazu svetla.

H222 Extrémne horľavý aerosól.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte aerosóly.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C. P501 Zlikvidujte obal v súlade s miestnymi predpismi.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

Návod na použitie: po zahriatí na izbovú teplotu a dôkladnom pretrepaní pomocou vložených oceľových guličiek ľahko striekať na upravovaný kvet zo vzdialenosti cca 25 cm. Chráňte okolie kvety pred postrekom. Po ukončení práce otočte nádobku dnom nahor a prestrieknite ventil, tým dôjde k očisteniu ventilu a predĺženiu životnosti spreja. Odporúčame lak otestovať najskôr na malej časti kvetiny a po zaschnutí skontrolovať. Nástrek je suchý cca za 30 sekúnd.

1. POMOC: pri nadýchaní osobu preniesť na čerstvý vzduch a držať v teple. Pri zasiahnutí očí vyplachujte množstvom čistej vôd. Pri zasiahnutí kože umyte dôkladne vodou s mydlom, zasiahnutú sliznicu preplachujte čistou vodou. Pri požití dôkladne prepláchnuť ústa čistou vodou a čistú vodu podať na pitie. Nenechať zvracať, nefajčiť. Ak problémy pretrvajú, bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Obsahuje: bután1-ol, hydrogenačne rafinovanú ľahkú ropu (<0,1% benzol CAS 71-43-2), acetón, etylacetát.

 

PopisNa stiahnutie
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie
Certifikované obchodní podmínky dTest